Termestrup Vandværk

  TERMESTRUP   VANDVÆRK  ORDINÆR  GENERALFORSAMLING

TIRSDAG  D. 29.MARTS  2016  KL.19.00

I HVILSAGER FORSAMLINGSHUS 

 

DAGSORDEN:

 

 

  1.  Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse af kasser
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Ruth Hansen og Torben Lassen og Asmus Ulsted)
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Evt.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk