Termestrup Vandværk

TERMESTRUP VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2016

 

Tilslutningsafgift

                                                                                                             Zone  1            Zone 2                                                                                                                                                 

Hovedanlægsbidrag  (1.019.885/ 118)                                         8.643,00            -              

Forsyningsledningsbidrag                                                              7.885,00            -

Stikledningsbidrag                                                                           9.800,00             -

                                                                                                                               

I alt                                                                                                     26.328,00

 

Tilslutningsafgiften er kun gældende i byområder.

Ved tilslutning i landområder vil afgiften afhænge af afstand fra

værkets hovedledning.

Tilslutningsafgiften forfalder til betaling inden tilslutning.

Udover tilslutningsafgiften betales alle udgifter til stikledning

og vandur på egen grund.

                     

 

Driftsbidrag

                     

Helårlig fast afgift pr. bolig                                                                                          800,00

Vandafgift pr. m3 (indtil 400 m3 pr. år)                                                                           5,50

Vandafgift pr. m3 (over 400 m3 pr. år)                                                                           4,25            

Miljøafgift                                                                                                                            6,53

 

Flytteopgørelser                                                                                                             100,00

Gebyr ved for sent indsendte aflæsningskort                                                           100,00

Rykkergebyr ved for sen betaling                                                                               100,00

                     

2. Rykker sendes anbefalet og derefter til inkasso.

                                                                                                                                    

 

 

Alle takster er excl. moms

 

TERMESTRUP VANDVÆRK

5 årig investeringsplan:

Ældre filteranlæg samt kompressor.

Ældre hovedledning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk